واکنش‌ های گسترده در جهان به حمله به رفح

واکنش‌ های گسترده در جهان به حمله به رفح تا چه اندازه می تواند، بر رویکرد و پروژه های اقدام اسراییل تاثیر بگذارد؟ گفت‌ وگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسایل خاورمیانه

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹