طرح آمریکا برای تامین مالی اوکراین

پیشنهاد روسیه برای توقف جنگ به شرط پذیرش مرزهای کنونی از سوی غرب، چقدر احتمال دارد که از سوی اوکراین و متحدان غربی‌اش پذیرفته شود؟ گفت‌وگو با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵