ارتش اسرائیل: از آغاز جنگ تا به حال ۸۰۰ ورودی تونل در غزه کشف شده است

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲