اختلاف در کنگره آمریکا بر سر کمک به اسرائیل

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲