برگزاری دادگاه سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی، از اعدام‌شدگان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹