پوشش لحظه به لحظه دادگاه دونالد ترامپ با مریم رحمتی، خبرنگار ایران اینترنشنال

پوشش لحظه به لحظه دادگاه دونالد ترامپ با مریم رحمتی، خبرنگار ایران اینترنشنال در محل برگزاری این دادگاه در نیویورک

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹