برگزاری هفته دوم نشست تغییرات اقلیمی در دبی

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷