اسرائیل چرا می‌گوید سرزمینی را اشغال نکرده؟

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵