احتمال بازگشایی کنسولگری آمریکا در افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳