مستند کوتاه - ویکتور اوربان

ویکتور اوربان قدیمی‌ترین رهبر حال‌حاضر اتحادیه‌ی اروپا مردی است محافظه‌کار که با مهاجران مخالف است، به پوتین نزدیک است و انتخاب دوباره‌اش نگرانی‌ای جدی برای رهبران اتحادیه‌ی اروپا به‌ وجود آورده است.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی