آستانه

آستانه

هر تحرکی در جامعه انسانی نتیجه گذشتن از آستانه‌ای است. در مجموعه مستندهای کوتاه «آستانه» به بررسی مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی می‌پردازیم.

قسمت‌ها

آستانه - مادران شنبه
آستانه - اتحادی برای دست‌فروشان
آستانه - اعتصاب در هالیوود
آستانه - دادگاه‌های آرژانتین
آستانه - مادران میدان مایو
آستانه - نی اونا مِنوس
آستانه - اشغال وال‌استریت
آستانه - فُروم سیویک
آستانه - نه به عادی‌سازی
آستانه - معترضان بخارست
آستانه - سامیزدات
آستانه - پایان سارس
آستانه - زنان لهستان
آستانه - رز سفید
آستانه: زنان هند
آستانه - مار سیاه
آستانه - سولیدارنوشچ
آستانه - فرار رئیس‌جمهور
آستانه - نه به قوانین بازنشستگی
آستانه - مثل «آب» باش
آستانه - بایکوت بزرگ
آستانه - شب ایستاده
آستانه - معدن‌چیان بریتانیا
آستانه - پلنگ سیاه اسرائیل
آستانه - دهقانان هند
آستانه - کارزار «نه»
آستانه - انقلاب بر دیوار
آستانه - کره جنوبی
آستانه - گزی‌پارک
آستانه - بهار بوسنی