تار و پود - فصل دوم

تار و پود - فصل دوم

تار و پود، مجموعه گفت‌وگوی آزاد در مورد ایران است. مهمانان که عمدتا جوانان و چهره‌های کمتر شناخته شده هستند، در هر قسمت درباره موضوعی مرتبط با گذشته، حال و آینده ایران گفت‌وگو می کنند.

قسمت‌ها

تار و پود - خشونت خانگی، بخش دوم
تار و پود - خشونت خانگی، بخش اول
تار و پود - اخلاق در جامعه ایرانی
تار و پود - وضعیت آموزش در ایران
تار و پود - حقوق حیوانات
تار و پود - مهاجرت
تار و پود - فشارها و تاثیرات روانی بر مردم
تار و پود - بحران آب در ایران، بخش دوم
تار و پود - بحران آب در ایران
تار و پود - شب یلدا
تار و پود - چالش‌های افغانستانی‌ها با وجود مهاجرستیزی در ایران
تار و پود - فصل دوم، قسمت اول