مستند کوتاه - جنگ فراموش شده

حمله نظامی سه کشور بریتانیا، فرانسه و اسرائیل در سال ۱۳۳۵ برای اشغال کانال سوئز و سرنگون کردن جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور ملی‌گرای مصر، نقطه‌ای مهم در تاریخ قرن بیستم خاورمیانه است. جنگی کوتاه‌مدت که به دو قرن استیلای بریتانیا و فرانسه بر خاورمیانه پایان داد. این مستند کوتاه روایتی است از آن‌چه در جنگ کانال سوئز گذشت.