آن‌که گفت نه

آن‌که گفت نه، فیلم مستندی‌ است درباره‌ی ۱۰ زن از بهائیان شیراز که در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ پس از ماه‌ها بازجویی و شکنجه در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. تنها جرم این زنان اعتقاد به دیانت بهائی بود و طبق شهادت نزدیکان و مستندات تاریخی، تنها اقرار به این‌که مسلمان شده‌اند برای آزادی آن‌ها کافی بود اما آن‌ها در مقابل فشارهای بازجو، دادستان و حاکم شرع مقاومت کردند.

قسمت‌ها

آنکه گفت نه