مستند - نبرد همه‌جانبه

حمله نظامی روسیه به اوکراین اثرات مخربی بر اوکراین داشته و حتی کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. اما هدف و نقشه پوتین چیست و اثرات آن در مقیاس جهانی چه خواهد بود؟