مستند کوتاه - جک دورسی

این مستند کوتاه نگاهی دارد به داستان خالق موفق‌ترین وب‌سایت میکروبلاگینگ که ارتباطات و نحوه خبررسانی را متحول کرد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی