مستند کوتاه - حسین قوامی

حسین قوامی که با نام فاخته نیز شناخته می‌شد، یکی از نخستین خوانندگان دوره جدید موسیقی اصیل ایرانی بود. او همچنین از خوانندگان اصلی برنامه گلها بود و آثار زیادی، از جمله تو ای پری کجایی، از خود به یادگار گذاشت.