مستند کوتاه - اعتصاب و انقلاب

دلایل بسیاری برای سقوط حکومت پهلوی گفته شده. اما همه‌ بر این نکته هم‌نظرند که اعتصاب‌های گسترده نقشی کلیدی در پیروزی انقلاب داشتند. این مستند کوتاه نگاهی دارد به تاثیر اعتصابات بر آن‌چه در سال ۵۷ باعث تغییر در تاریخ ایران شد.