مستند کوتاه - ارتش سری

ارتش زیرزمینی فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم، نمونه‌ی بارزی از مبارزات مخفی و سازماندهی شبکه‌های اطلاعاتی گسترده در راه مقابله با اشغال‌گری نازی‌ها بود؛ ارتشی که پر تعداد نبود اما فعالیت‌هایش از عوامل مهم‌ شکست رایش سوم بود.