بی‌آشیونه با اجرای میثاق مرادی

بعد از انقلاب ، بسیاری از خواننده‌های زن ایرانی مجبور به ترک وطن خود و مهاجرت شدند که این امر باعث از دست دادن مخاطب اصلی آنان شد. ناتوان در اجرای دوباره برای طرفداران واقعی خود، بسیاری از آنان در تبعید فوت کردند. درکنسرت بی آشیونه و به احترام این هنرمندان برجسته، میثاق مرادی برخی از آهنگ‌های بی‌نظیر آن‌ها را روی صحنه اجرا می‌کند.