مستند کوتاه - بالتازار

این مستند کوتاه تلاش می‌کند تا گوشه‌ای از دستاوردهای سومین رئیس فرانسوی انستیتو پاستور ایران، که در سال ۱۳۲۵ به منظور سازماندهی و متحول کردن این انستیتو به ایران آمد را به تصویر بکشد.