در کارگه هنرمندی - فصل دوم

در این مجموعه با هنرمندان هنگام انجام کارهای روزمره در فضای کارگاه‌شان همراه می‌شویم، مراحل مختلف تولید یک اثر هنری را از نزدیک مشاهده می‌کنیم و با رویکردهای خلاقانه‌شان آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

در کارگه هنرمندی - هنری دلال، عکاس
در کارگه هنرمندی - بابک کاظمی، عکاس
در کارگه هنرمندی - نازنین مرادی، نقاش
در کارگه هنرمندی - بیژن دانشمند، نقاش و مجسمه‌ساز
در کارگه هنرمندی - ندا داناحائری، نقاش
در کارگه هنرمندی - هانا شهنواز، نقاش