مستند کوتاه - جنگ فراموش شده

حمله نظامی سه کشور بریتانیا، فرانسه و اسرائیل در سال ۱۳۳۵ برای اشغال کانال سوئز و سرنگون کردن جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور ملی‌گرای مصر، نقطه‌ای مهم در تاریخ قرن بیستم خاورمیانه است. جنگی کوتاه‌مدت که به دو قرن استیلای بریتانیا و فرانسه بر خاورمیانه پایان داد. این مستند کوتاه روایتی است از آن‌چه در جنگ کانال سوئز گذشت.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی