شعارها - قسمت اول

شعارهای قیام معمولا بیان‌کننده یک خواسته جمعی است که در قالب جملاتی موزون از سوی معترضان بیان می‌شود. در بسیاری از مواقع برای ایجاد همدلی بیشتر و دادن روحیه به کار می‌رود و گاهی هم در جهت عکس کارکرد تضعیف روحیه طرف مقابل را دارد. اما منشا اصلی تمامی این شعارها یک چیز است، ابراز نارضایتی و یا فراتر از آن خشم عمومی. در این برنامه به بررسی شعارها در جریان خیزش انقلابی ایرانیان پرداخته‌ایم.

قسمت‌ها

شعارها - قسمت اول 1