شعارها - قسمت اول

شعارهای قیام معمولا بیان‌کننده یک خواسته جمعی است که در قالب جملاتی موزون از سوی معترضان بیان می‌شود. در بسیاری از مواقع برای ایجاد همدلی بیشتر و دادن روحیه به کار می‌رود و گاهی هم در جهت عکس کارکرد تضعیف روحیه طرف مقابل را دارد. اما منشا اصلی تمامی این شعارها یک چیز است، ابراز نارضایتی و یا فراتر از آن خشم عمومی. در این برنامه به بررسی شعارها در جریان خیزش انقلابی ایرانیان پرداخته‌ایم.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی