مستند کوتاه - ابوالحسن صبا

ابوالحسن صبا آهنگ‌ساز، نوازنده و آموزگار موسیقی بود که در طول چهل سال فعالیت حرفه‌ای‌اش به آهنگ‌سازی، طراحی شیوه‌های نوین نوازندگی، گردآوری ردیف، تألیف کتاب‌های آموزشی و تربیت شاگردانی سرشناس پرداخت. علاوه بر این موارد صبا در تعلیم موسیقی هم خدمت بزرگی به موسیقی ایرانی کرد و شاگردان بسیاری را با روش علمی تربیت کرد که بسیاری از آن‌ها بعدها از هنرمندان سرشناس کشور شدند.