میراث ناملموس

میراث ناملموس

در مجموعه میراث ناملموس، هر بار به یکی از استان‌های ایران سفر می‌کنیم تا با محصولات سنتی آن استان و فرایند تولیدشان، که از نسل‌های پیشین به‌جا مانده‌، آشنا شویم.

قسمت‌ها

میراث ناملموس - تهیه لبنیات سنتی
میراث ناملموس - سفال و سرامیک استهبان
میراث ناملموس - گلیم‌بافی
میراث ناملموس - ممقان‌دوزی
میراث ناملموس - سنگینه
میراث ناملموس - گلیج‌بافی
میراث ناملموس - شال‌بافی
میراث ناملموس - فرش ایران
میراث ناملموس - مسگری
میراث ناملموس - سمنوپزان
میراث ناملموس - چاروق‌دوزی
میراث ناملموس - لاک‌تراشی