مستند کوتاه - همه چیز درباره نان

نان، مهم‌ترین غذای انسان، در طول تاریخ نقش مهمی در جوامع انسانی داشته است. از انقلاب کبیر فرانسه گرفته تا چالش تامین نان در جنگ‌ها و حتی بلوای نان در تهران در سال‌های جنگ جهانی دوم، این وعده غذایی سرچشمه بسیاری از تغییرات اجتماعی بوده است.