در کارگه هنرمندی

در این مجموعه با هنرمندان هنگام انجام کارهای روزمره در فضای کارگاه‌شان همراه می‌شویم، مراحل مختلف تولید یک اثر هنری را از نزدیک مشاهده می‌کنیم و با رویکردهای خلاقانه‌شان آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

در کارگه هنرمندی - هادی محبعلی
در کارگه هنرمندی - وجید امینی
در کارگه هنرمندی - بویه سادات‌نیا
کارگه هنرمندی - خسرو حسن‌زاده
در کارگه هنرمندی - پریسا تقی‌پور
در کارگه هنرمندی - علی فخرایی
در کارگه هنرمندی - رنه صاحب
در کارگه هنرمندی - شیرین ملت‌گهر
در کارگه هنرمندی - المیرا میرمیران
در کارگه هنرمندی - مریم فرشاد
در کارگه هنرمندی - سمانه مطلبی
در کارگه هنرمندی - رامتین زاد