گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اعدام معترضان اصفهان، تحصن کردند

شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در اعتراض به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در اصفهان، تحصن کردند.

خلاصه خبرها
۱۹۷۹، سال انقلاب اسلام‌گرایان
خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید