حامد اسماعیلیون: با کمک یا بدون کمک کشورهای دموکراتیک ما دیکتاتور را ساقط خواهیم کرد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

حامد اسماعیلیون در تجمع ایرانیان در رم گفت: «آزادی هدف اصلی است. در سایه آزادی انواع مختلف عدالت را در نظر بگیرید.»

او افزود: «با کمک یا بدون کمک کشورهای دموکراتیک، ما دیکتاتور را ساقط خواهیم کرد.»

پربیننده‌ترین‌ها

خبر
مستند کوتاه - پابلو نرودا
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید