شاهزاده رضا پهلوی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با اشاره به شکاف‌های فزاینده در بدنه جمهوری اسلامی و لزوم آماده‌سازی برای گذار به سمت دموکراسی گفت بین جمهوری و نظام سلطنتی، جمهوری را انتخاب می‌کند.

شاهزاده رضا پهلوی در عین حال خاطرنشان کرد اگر بخشی از مردم خواهان گزینه‌ای هستند، نباید امکان صحبت کردن درباره آن گزینه را حذف کرد.

او همچنین گفت: «اینکه گفته شود چون شاه پدرم بوده، من برای آنچه در زمان او رخ داده مسئولم، نظری منطقی نیست.»

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ریزش بدنه جمهوری اسلامی گفت: «طبق شواهد و اطلاعاتی که برای ما افشا شده، شکاف‌هایی در رژیم شکل خواهند گرفت که علنی‌تر خواهند شد. خامنه‌ای به دنبال جایگزینی پسرش (مجتبی) به جای خود است، که نهایتا می‌تواند به واکنش علیه خامنه‌ای منجر شود.»

او همچنین خاطرنشان کرد: «طیفی خاکستری از مقامات دولتی در ایران هستند که درباره اعلام حمایت علنی از اپوزیسیون احتیاط دارند. اکنون روند به سمت جدا شدن تعداد بیشتری از مقامات از حکومت پیش می‌رود. کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که در را برای بیشترین مشارکت ممکن باز بگذاریم.»

شاهزاده رضا پهلوی گفت: اگر طیف خاکستری حکومت اصول و ارزش‌های مشخص شده برای اتحاد اپوزیسیون را به عنوان مبنای همکاری در پیش بگیرد، می‌توان طیف بیشتری از این افراد را در فرایند گذار مشارکت داد.

او با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی و تقاضای او برای قانون اساسی جدید و همه‌پرسی آزاد در ایران، گفت: «آنچه موسوی دو هفته پیش گفت، نشان می‌دهد مواضع او فرق کرده است. این در حالی است که او قبلا یک مخالف وفادار به حکومت در چارچوب قانون اساسی کنونی به شمار می‌آمد.»

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم لغو مجازات اعدام در ایران آزاد، تاکید کرد در همین حال باید حق دادخواهی مردم علیه سران جمهوری اسلامی و سپاه که در جنایت علیه مردم نقش داشته‌اند محفوظ بماند و این مقامات در دادگاه‌های قانونی و منصفانه محاکمه شوند.

شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با وضعیت نیروهای سپاه پس از گذار از جمهوری اسلامی گفت: می‌توانیم به آنها بگوییم به ارتش ملحق شده یا در بخش‌های غیرنظامی کار کنند.

پربیننده‌ترین‌ها

میراث ناملموس
خبر
رنگ زندگی - آسیای مرکزی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید