شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان به فرهاد میثمی: ای نجیب شریف، به اعتصاب غذا پایان بده

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در نامه به فرهاد میثمی نوشت: نه تنها شش عزیزی که برای حقوق آنها جان نازنینت را در طبق مرگ نهادی که همه‌ آزار دیدگان حجاب اجباری و خانواده‌های اعدامی و عموم ملت ستمدیده‌ ایران، صمیمانه و ملتمسانه از شما می‌خواهند به اعتصاب غذای خود پایان دهید.

خبرها
رنگ زندگی - آسیای مرکزی
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید