معاون سپاه خطاب به آمریکا: چرا زندانیان را شکنجه می‌کنید؟ خلاف انسانیت است

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

همزمان با ادامه اعتراضات در ایران محمدرضا نقدی،‌ معاون سپاه پاسداران خطاب به مقام‌های آمریکا گفت: «شما اگر اینقدر خوبید، چرا زندانیان را شکنجه می‌کنید؟ چرا وضع کشورتان این‌طوری است؟»

او افزود:‌ «بیچاره! شکنجه‌گاه خلاف انسانیت است. این چه کاری است با زندانیان می‌کنید؟»

خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید