اداره امر به معروف طالبان تصویر شاعران فارسی‌ را در دانشگاه کابل حذف کرد

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل به «افغانستان اینترنشنال» گفته‌اند که طالبان تصاویر شاعران فارسی را از روی دیوارهای دانشکده زبان و ادبیات دری برداشته‌اند.

منبعی از این دانشکده تایید کرده این اقدام به دستور «اداره امر به معروف و نهی از منکر» طالبان انجام شده است.

تازه‌ترین خبرها

چی‌چکا، قصه شب
چشم‌انداز با سیما ثابت
میراث ناملموس

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید