قهرمان کشتی جهان و المپیک: وطن “درد” دارد

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

رسول خادم که روز گذشته به دلیل حمایت هایش از مردم ایران، توسط نهادهای حکومتی و امنیتی احضار شده و پاسپورت او ضبط شده است، در پستی اینستاگرامی نوشت: «وطن، تو سبزِ جاودان بمان، پلشتیها و نفرت پراکنی ها تو را خراب و فرسوده نکند! تو سبزِ جا‌ودان بمان.»

قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک در پست دیگری هم نوشت: «دردِ وطن، وطنی که متعلق به همه است، وطنی که تک صدایی نیست، تک رنگی ندارد، “خودی” و “غیر خودی” ندارد، انسان از هر مرام و مسلکی در آن “کرامت” دارد، وطنی که در آن همه صداها شنیده میشود، وطنی که مردمانش از هر رنگ، قومیت، کلام و مذهبی با هم زندگی میکنند و با هم مدارا میکنند، وطنی که اصحاب قدرتش میهن را دوست دارند، و درد اقشار مختلفش مردم را میفهمند. وطن “درد” دارد.»

تازه‌ترین خبرها

جام جهانی با مردم
پوشش ویژه
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید