رسول خادم: اشک و خونی که در کف خیابان ریخته شد، به گردن همین مجلس است

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

رسول خادم، در پست جدید اینستاگرامی نوشت: آنهایی که با کوتاهی در عمل به مسئولیتهایشان، مقصران ایجاد بستر اعتراض مردم هستند، کاسه از آش داغ تر شده و مدعی شدند که باید کسانی را که دلسوزانه در کنار مردم‌ بوده اند، بعنوان مقصران اصلی تنشهای اخیر، پاکسازی کرد! چه فرافکنی حساب شده ای!

قهرمان کشتی جهان و المپیک، در ادامه نوشت: نماینده مجلسی که امروز باید پاسخگو باشد که در جریان اعتراضاتِ در این چند روز کجا بوده است؟ کدام داد را به صحن مجلس آورده است؟ بر سر کدام بیداد فریاد کشیده است تا مردم معترض ببینند حرفشان و مطالبه شان را نمایندگانی در مجلس دنبال میکنند و حق آنها را پی میگیرند، امروز مدعی شده که باید جامعه را از وجود ورزشکاران و هنرمندان و … همراه با صدای مردم پاکسازی انقلابی کرد!
رئیس پیشین فدراسیون کشتی نوشت: امروز اگر قرار است جایی پاکسازی انقلابی شود همین مجلس غیرمردمی و نمایندگانی است که بی تعهدی خود به مردم را، در پشت شعارهایشان پنهان کرده اند! مجلس باید از وجود جماعتی که مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم میکند پاکسازی شود. اشک و خونی که در کف خیابان از هر طرف ریخته شد به گردن همین مجلس است! حتمن فراموش نکرده اید که قرار بود مجلسی که نماینده اقشار مختلف مردم است، مجلسی که صدایِ همه مردم است، در راس امور باشد. امروز این مجلس غیرمردمی کجایِ امور و دردهایِ مردم است؟!

پربیننده‌ترین‌ها

خبر ورزشی
پوشش ویژه
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید