نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با رهبران سازمان‌های یهودی مخالف برجام دیدار کرد

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با رهبران چند سازمان یهودی آمریکا از جمله آیپک، فدراسیون‌های یهودی آمریکای شمالی و کنفرانس روسای سازمان‌های بزرگ یهودی آمریکا که همگی از احیای برجام انتقاد داشتند، دیدار کرد

پوشش ویژه
جهان‌نما
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید