معاون اول قوه قضاییه: قضات از سالم‌ترین و درست‌کارترین اقشار شاغل در کل دستگاه‌های کشورند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رصد قضات از سوی مراجع نظارتی‌، گفت: «قضات از سالم‌ترین و درست‌کارترین اقشار شاغل در کل دستگاه‌های کشورند و میزان سلامت اداری قضات از همه صنوف بیشتر است.»
او افزود قوه قضاییه یکی از سالم‌ترین دستگاه‌ها در کشور است.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید