ابراهیم رئیسی: همسایگان ما برای خدمات پزشکی ترجیح می‌دهند به جای اروپا به ایران بیایند

۱۴۰۱/۶/۵

ابراهیم رئیسی در سخنانی با دفاع از کیفیت ارائه خدمات پزشکی در ایران گفت: «همسایگان ما خودشان می‌گویند ترجیح می دهند برای خدمات پزشکی به جای اروپا به ایران بیایند. این یک سرمایه بزرگی است که باید از آن مراقبت کرد.»

خبر ورزشی
پوشش ویژه
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید