تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران پابرجا ماند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

کارگروه صدور مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و با حفظ تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران، تا زمان تصحیح همه نواقص موردنظر موافقت شد.

همچنین تعلیق اعمال شده برای کمیته مجوز باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان، پس از اصلاح بیشتر نقص‌ها حذف شد.

پوشش ویژه
از سکوت تا فریاد
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید