ستاد امر به معروف خراسان رضوی: می‌توان کارمندان را به خاطر عکس بی‌حجاب پروفایل اخراج کرد

۱۴۰۱/۵/۲۳

مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی گفت: «کارمندان دولت باید در فضای مجازی عکس‌های پروفایل با پوشش اسلامی داشته باشند»

او افزود: اگر کارمند موارد مربوط به عکس پروفایل را رعایت نکند، به کمیته انضباط کاری معرفی شده و در آن کمیته حتی اخراج هم اجرایی می‌شود

جهان‌نما
چشم‌انداز با سیما ثابت
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید