ریشی سوناک: حمله به سلمان رشدی می‌تواند به منزله بن‌بست مذاکرات احیای برجام باشد

شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

ریشی سوناک، وزیر پیشین دارایی و نامزد نخست وزیری بریتانیا، حمله به سلمان رشدی را به منزله «بیدارباش برای غرب» خواند و گفت این حمله می‌تواند به معنای «به بن‌بست رسیدن» مذاکرات احیای برجام باشد.

سوناک تاکید کرد بریتانیا بایدسپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
پوشش ویژه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید