نماینده خامنه‌ای در قم: قوام امر به معروف و نهی از منکر مشروط به حضور مردم است

۱۴۰۱/۵/۱۵

محمد سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای در قم، گفت که نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر یک نقش اساسی است، اما امر به معروف و نهی از منکر قوامش به حضور مردم است.

او افزود اگر مردم در این بخش صرفا مطالبه‌گر باشند این «فریضه الهی» قوام نخواهد داشت.

انسان، زمین، فردا
اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید