معاون رئیسی: تسهیلات ویژه برای ازدواج دهه شصتی‌ها در نظر گرفته‌ایم

۱۴۰۱/۵/۱۳

انسیه خزعلی،‌ معاون رئیسی در امور زنان و خانواده اعلام کرد دولت تسهیلات ویژه برای ازدواج دهه شصتی‌ها در نظر گرفته است.

او همچنین گفت: «ما در جنگ نرم ولی سخت قرار داریم. ظاهرش نرم است، اما از درون می‌تواند جامعه را تهی سازد و هویت فردی، جمعی و خانوادگی را تهدید کند.»

خلاصه خبرها
حرف آخر با پوریا زراعتی
مستند کوتاه - پیمان ژنو

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید