گزارش روزنامه اعتماد از سیل امامزاده داوود: از برخی اجساد فقط دست و پایشان پیدا شده است

۱۴۰۱/۵/۱۳

روزنامه اعتماد در گزارشی از وضعیت امامزاده داوود پس از سیل به نقل از برخی اهالی منطقه نوشت: «اگر سازمان اوقاف ملک‌هايی را برای عريض كردن برخی مسيرها نمی‌خرید، چنين فاجعه‌ای به بار نمی‌آمد.»

یک نفر از اهالی هم اشاره کرده که از عرض دره در منطقه كم كردند تا مغازه و زائرسرا بسازند.

خبر نیمروزی
خبر ورزشی
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید