مدیرکل آموزش‌وپرورش تهران: مدرسه ایده‌آل ما در تعامل با مسجد است

۱۴۰۱/۵/۱۲

علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش‌وپرورش تهران گفت: «مدرسه ایده‌آل ما در تعامل با مسجد و کانون های محلی است، هر مدیری که توانسته چنین تعاملی ایجاد کند، مدیری موفق است»

او افزود: «در آموزش و پرورش توزیع نامتوازن نیرو وجود دارد و از سویی دیگر با سونامی بازنشستگی مواجه هستیم.»

مرور مطبوعات
چشم‌انداز با سیما ثابت
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید