رنگ‌پاشی به آینه یک باشگاه زنانه در مشهد

۱۴۰۱/۵/۱۲

بنابر گزارش منابع محلی در شهر مشهد، آینه محوطه ورودی یک باشگاه زنانه در این شهر، با اسپری سیاه، رنگ‌پاشی شده است. اقدامی که پیش‌تر توسط طالبان در افغانستان برای باشگاه‌های بدن‌سازی مردان، صورت گرفته بود.

خلاصه خبرها
کمبود تراشه
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید