معترضان عراقی در تظاهرات بغداد شعار «حکومت ایرانی نمی‌خواهیم» سر دادند

۱۴۰۱/۵/۸

به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، حامیان جریان صدر و معترضان به دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق، وارد منطقه سبز بغداد شدند.

معترضان در شعارهای خود علیه «حکومت تابع» شعار دادند و همچنین فریاد زدند: «حکومت ایرانی نمی‌خواهیم».

مستند کوتاه - پیمان ژنو
حرف آخر با پوریا زراعتی
اخبار و اخبار ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید