مجتبی ذوالنوری نماینده قم: تلاش ما این بود که وابستگی طالبان به جمهوری اسلامی تشدید شود

۱۴۰۱/۵/۲

مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: «طالبان تهدید بالقوه برای جمهوری اسلامی نیست» و «تلاش ما بر این بود که وابستگی طالبان به جمهوری اسلامی تشدید شود تا افغانستان در دامان آمریکا گیر نکند»

کمبود تراشه
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید