استاد حوزه علمیه قم: اگر عده‌ای خواستند برهنه باشند باز هم منع نکنیم؟

۱۴۰۱/۵/۲

محمدتقی شهیدی‌پور، استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مدعیان آزادی حجاب بگویند مرز و انتهای آزادی کجاست، گفت: «اگر عده‌ای خواستند برهنه باشند باز هم منع نکنیم؟»

او افزود: «اگر کسی بخواهد عریان در جامعه تردد کند، تکلیف چیست؟ به برداشتن روسری اکتفا می‌شود یا به امور دیگری می‌رسد؟»

همسفر - فصل دوم
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید